GDPR

GDPR-Policy för Sundlo Invest AB

 1. Inledning Sundlo Invest AB (”vi”, ”oss”, ”vårt”) är engagerade i att skydda och respektera din integritet. Denna policy (”GDPR-policy”) samt eventuella andra avtal vi kommer överens om med dig är grunden för all personlig data vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller oss. Vi kommer att behandla sådan information i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR).
 2. Insamling av data Vi kan samla in och behandla följande data om dig:

2.1 Information du ger oss. Du kan ge oss information om dig genom att fylla i formulär på vår webbplats eller genom att korrespondens med oss via telefon, e-post eller annat. Informationen du ger oss kan innefatta ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, finansiell information, personnummer, arbetsrelaterad information och annan personlig information.

2.2 Information vi samlar in om dig. Med varje ditt besök på vår webbplats kan vi automatiskt samla in följande information:

 • Teknisk information, inklusive IP-adress, ditt inloggningsinformation, typ av webbläsare, tidszon, plats, webbläsarens plug-in-typer och versioner, operativsystem och plattform;
 • Information om ditt besök, inklusive de fullständiga URL-klickvägarna till, genom och från vår webbplats (inklusive datum och tid).
 1. Användning av data Vi använder information om dig på följande sätt:
 • För att utföra våra förpliktelser enligt avtalen mellan oss och att ge dig informationen, produkterna och tjänsterna som du begär från oss;
 • För att förse dig med information om andra varor och tjänster som vi erbjuder som liknar dem du redan har köpt eller frågat om;
 • För att säkerställa att innehållet på vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och för din dator.
 1. Utlämnande av din information Vi kommer inte att sälja, distribuera eller på annat sätt göra din personliga information tillgänglig för tredje part utan ditt samtycke eller om vi är skyldiga att göra det enligt lag.
 2. Säkerställande av din data Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att din data behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna integritetspolicy.
 3. Dina rättigheter Du har rätt att be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål. Vi kommer vanligtvis att informera dig (innan vi samlar in din data) om vi avser att använda dina uppgifter för sådana ändamål eller om vi avser att lämna ut din information till tredje part för sådana ändamål. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att kontakta oss på gdpr@sundlo.com.
 4. Ändringar i vår GDPR-policy Eventuella ändringar vi gör i vår GDPR-policy i framtiden kommer att publiceras på denna sida och, om det är lämpligt, meddelas dig via e-post. Kontrollera ofta för uppdateringar eller ändringar av vår GDPR-policy.
 5. Kontakta oss Alla frågor, kommentarer och förfrågningar angående denna GDPR-policy är välkomna och bör adresseras till gdpr@sundlo.com.

Denna policy är gällande från den 21 maj 2023.

0